Ανάπτυξη ιστοσελίδας ξενοδοχείων - τουριστικών καταλυμμάτων Aria


Φορέας Έργου

Aria Hotels S.A.

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη ιστοσελίδας για την παρουσίαση των ξενοδοχείων & τουριστικών καταλυμμάτων του Ομίλου ARIA.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Nop Commerce E-Business Platform

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιούλιος 2019

Url(s)

https://www.ariahotels.gr