Πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης για το φροντιστήριο Μ.Ε. ΠΥΞΙΔΑ


Project Organization

Φροντιστήρια Μ.Ε. ΠΥΞΙΔΑ

Project Target

Φροντιστήρια Μ.Ε. ΠΥΞΙΔΑ

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Content Optimizer CMS

Completion Date

Ιούλιος 2017

Url(s)

http://www.frontistiriopyxida.gr