Στρατηγικες συνεργασιες

Στρατηγικές συνεργασίες

Επιλέξαμε και αναπτύξαμε συνεργασίες προστιθέμενης αξίας με κορυφαίες επιχειρήσεις πληροφορικής & νέων τεχνολογιών ανά τον κόσμο.

Η διαρκής έμπνευση, καθοδήγηση & εκπαίδευση από τις κορυφαίες κατασκευάστριες εταιρείες λογισμικού παγκοσμίως αποτελούν την τον οδηγό μας για το σχεδιασμό των λύσεων τεχνολογίας που υιοθετούμε, προσφέρουμε και υποστηρίζουμε στους πελάτες μας.

Διεθνείς συνεργασίες

Εθνικές συνεργασίες