Διασφαλιση ποιοτητας

Διασφάλιση ποιότητας

Η διασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου έργου μας έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία στην καθημερινότητά μας. Καθώς η ποσότητα και το μέγεθος των έργων πληροφορικής που εξυπηρετούμε αυξάνει διαρκώς, η αποτελεσματική υιοθέτηση διεθνών προτύπων διασφάλισης ποιότητας πρόβαλλε για εμάς ως ανάγκη επιτακτική.

Αξιοποιώντας σύγχρονα οργανωτικά μοντέλα, εξελιγμένα πληροφοριακά συστήματα και συστημικές διαδικασίες υιοθετήσαμε και ενσωματώσαμε στη λειτουργία μας τα κάτωθι διεθνή πρότυπα ISO.

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015

Με την υιοθέτηση του συστήματος εξασφαλίσαμε:

 • Διεύρυνση της πελατοκεντρικής πολιτικής μας
 • Προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών σε υψηλά και σταθερά επίπεδα ποιότητας
 • Διαρκή αναβάθμιση των εσωτερικών διεργασιών μας
 • Διαρκή έλεγχο και αξιολόγηση όλων των δομών λειτουργίας μας
 • Μέγιστη αξιοποίηση του στελεχιακού δυναμικού μας

 

Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001:2013 & 27701:2019

Με την υιοθέτηση του συστήματος εξασφαλίσαμε:

 • Προστασία πολύτιμων δεδομένων από μια ευρεία σειρά απειλών
 • Εξασφάλιση της επιχειρησιακής μας συνέχειας (business continuity)
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων προσωπικού, πελατών, προμηθευτών
 • Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων του παραγόμενου λογισμικού εφαρμογών που αναπτύσσουμε
 • Ανάδειξη, ενημέρωση & εκπαίδευση στελεχιακού δυναμικού σε ζητήματα ασφάλειας δεδομένων
 • Συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα για την ασφάλεια των ψηφιακών δεδομένων που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των πελατών μας

 

Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301:2019

Με την υιοθέτηση του συστήματος εξασφαλίσαμε:

 • Συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις μειώνοντας διοικητικές και επιχειρησιακές προσπάθειες αλλά και τον αριθμό απαιτούμενων δαπανών για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας του οργανισμού
 • Μείωση στην εξάρτηση από φυσικά πρόσωπα, δημιουργώντας πρακτικές συνέχισης της επιχείρησης ακόμη και μετά την απομάκρυνση ανθρώπων-κλειδιών από τον οργανισμό