Σχεδιασμός & ανάπτυξη εκπαιδευτικού web site frontistiriaspoudi.gr


Project Organization

Φροντιστήρια Μ.Ε. ΣΠΟΥΔΗ

Project Target

Φροντιστήρια Μ.Ε. ΣΠΟΥΔΗ

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Content Optimizer CMS

Completion Date

Ιούλιος 2016

Url(s)

http://www.frontistiriaspoudi.gr