Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας znanie e-Learning


Project Organization

Εκπαιδευτικός οργανισμός Znanie

Project Target

Εκπαιδευτικός οργανισμός Znanie

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Content Optimizer CMS

Completion Date

Νοέμβριος 2011

Url(s)

http://www.znanie.gr