Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας znanie e-Learning


Φορέας Έργου

Εκπαιδευτικός οργανισμός Znanie

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας σύγχρονης & ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-Learning) για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Νοέμβριος 2011

Url(s)

http://www.znanie.gr