Πλατφόρμα e-Learning για το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Power Tax Training


Project Organization

ΚΔΒΜ Power Tax Training - Σεμινάρια Λογιστικής

Project Target

ΚΔΒΜ Power Tax Training - Σεμινάρια Λογιστικής

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Completion Date

Δεκέμβριος 2013

Url(s)

http://e-learning.power-tax-training.gr