Πλατφόρμα e-Learning για το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Power Tax Training


Φορέας Έργου

ΚΔΒΜ Power Tax Training - Σεμινάρια Λογιστικής

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας σύγχρονης & ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-Learning) για σεμινάρια λογιστικής.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Δεκέμβριος 2013

Url(s)

http://e-learning.power-tax-training.gr