Πλατφόρμα e-Learning για το Δικηγορικό Σύλλογο Λαμίας


Project Organization

Δικηγορικός Σύλλογος Λαμίας

Project Target

Δικηγορικός Σύλλογος Λαμίας

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Completion Date

Ιούλιος 2016

Url(s)

http://www.dslamiasnb.gr