Πλατφόρμα e-Learning για το Δικηγορικό Σύλλογο Λαμίας


Φορέας Έργου

Δικηγορικός Σύλλογος Λαμίας

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-Learning) βασισμένη στην πλατφόρμα ΝΒ Learning της Νομική Βιβλιοθήκη Α.Ε.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιούλιος 2016

Url(s)

http://www.dslamiasnb.gr