Κατασκευή πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης CEREBRUM e-Learning Ecosystem


Project Organization

Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων 

Project Target

Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων 

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Content Optimizer CMS

Completion Date

Σεπτέμβριος 2016

Url(s)

http://www.cerebrum.gr