Κατασκευή πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης CEREBRUM e-Learning Ecosystem


Φορέας Έργου

Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας σύγχρονης & ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-Learning) για Ευρωπαϊκά θέματα.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Σεπτέμβριος 2016

Url(s)

http://www.cerebrum.gr