Κατασκευή πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης MEAT PRO


Project Organization

Εκπαιδευτικός Οργανισμός Meat Pro

Project Target

Εκπαιδευτικός Οργανισμός Meat Pro

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Completion Date

Φεβρουάριος 2017

Url(s)

http://meatpro.digitalschool.gr