Κατασκευή πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης MEAT PRO


Φορέας Έργου

Εκπαιδευτικός Οργανισμός Meat Pro

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-Learning) για κέντρο δια βίου μάθησης.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Φεβρουάριος 2017

Url(s)

http://meatpro.digitalschool.gr