Κατασκευή πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Studio One


Project Organization

Εκπαιδευτικός Οργανισμός Studio One

Project Target

Εκπαιδευτικός Οργανισμός Studio One

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Completion Date

Μάρτιος 2017

Url(s)

http://e-learning.studioone.gr