Κατασκευή πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Studio One


Φορέας Έργου

Εκπαιδευτικός Οργανισμός Studio One

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-Learning) για μαθήματα Fitness.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Μάρτιος 2017

Url(s)

http://e-learning.studioone.gr