Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Παπακαμμένου


Project Organization

Κέντρα Ξένων Γλωσσών - ΚΔΒΜ Παπακαμμένου

Project Target

Κέντρα Ξένων Γλωσσών - ΚΔΒΜ Παπακαμμένου

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Content Optimizer CMS

Completion Date

Σεπτέμβριος 2015

Url(s)

http://www.papakammenou.gr