Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Παπακαμμένου


Φορέας Έργου

Κέντρα Ξένων Γλωσσών - ΚΔΒΜ Παπακαμμένου

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας σύγχρονης & ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-Learning) για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Σεπτέμβριος 2015

Url(s)

http://www.papakammenou.gr