ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ e-Learning Platform


Project Organization

Δίκτυο Κέντρων Ξένων Γλωσσών ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ

Project Target

Δίκτυο Κέντρων Ξένων Γλωσσών ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Completion Date

Σεπτέμβριος 2017

Url(s)

http://meleti.eurognosi.com