ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ e-Learning Platform


Φορέας Έργου

Δίκτυο Κέντρων Ξένων Γλωσσών ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-Learning) για μαθητές Δημοτικού & Γυμνασίου με πλήρες εκπαιδευτικό υλικό. Ειδική αρχιτεκτονική για την εξυπηρέτηση όλων των μελών του δικτύου ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ από μία πύλη τηλεκπαίδευσης.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Σεπτέμβριος 2017

Url(s)

http://meleti.eurognosi.com