Η πλατφόρμα e-learning ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΥ από την RDC Informatics


Project Organization

Νομικό Φροντιστήριο ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΥ

Project Target

Νομικό Φροντιστήριο ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΥ

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Completion Date

Ιούνιος 2017

Url(s)

http://myclass.peridikaiou.gr/el/static/academy