Η πλατφόρμα e-learning ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΥ από την RDC Informatics


Φορέας Έργου

Νομικό Φροντιστήριο ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΥ

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας σύγχρονης & ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-Learning) για τα μαθήματα του Νομικού Φροντιστηρίου ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΥ.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιούνιος 2017

Url(s)

http://myclass.peridikaiou.gr/el/static/academy