Σχεδιασμός & ανάπτυξη δικτυακού τόπου για ασφαλιστική εταιρία ΜΙΝΕΤΤΑ


Project Organization

ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική

Project Target

ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Content Optimizer CMS
MELO - Assessment Manager

Completion Date

Οκτώβριος 2017

Url(s)

https://www.minetta.gr