Assessment Manager

Σύστημα διεξαγωγής ηλεκτρονικών εξετάσεων & πιστοποίησης γνώσεων - MELO / Assessment Manager

Γνωρίστε το ψηφιακό σύστημα που επαναπροσδιορίζει τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής αξιολόγησης γνώσεων. Κατάλληλο για οποιονδήποτε οργανισμό εκπαίδευσης ή πιστοποίησης γνώσεων μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλαπλούς τρόπους & απεριόριστες δυνατότητες. Προσφέρει μοναδικές εμπειρίες e-Assessment στους χρήστες του και αμέτρητα πλεονεκτήματα για τον οργανισμό που το υιοθετεί.

MELO / Assessment Manager

Με τo software module Assessment Manager θα επαναπροσδιορίσετε τον τρόπο που αξιολογείτε γνώσεις και δεξιότητες στον οργανισμό σας.

Κατάλληλο για χρήση από οποιονδήποτε εκπαιδευτικό οργανισμό ή επιχείρηση. Ιδανικό για χρήση από φορείς πιστοποίησης για τη διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης γνώσεων φυσικών προσώπων. Χρησιμοποιείται ως αυτόνομο σύστημα ή σε συνδυασμό με το module Digital School όπου τα τεστ αξιολόγησης μπορούν να ενσωματωθούν στα μαθήματα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης της πλατφόρμας.

“E-ASSESSMENT REDEFINED”

What We Offer

 • Δημιουργία & οργάνωση σε ένα σημείο της τράπεζας ερωτήσεων αξιολόγησης του οργανισμού σας.
 • Δημιουργία από τις ερωτήσεις αυτές αμέτρητων τεστ αξιολόγησης, στατικά ή δυναμικά, με σκοπό την εξάσκηση, την εμβάθυνση γνώσεων ή/και την αξιολόγηση γνώσεων με συγκεκριμένους κανόνες.
 • Διεξαγωγή διαδικτυακών εξετάσεων σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα με μέγιστη διάρκεια και συγκεκριμένα ποσοστά επιτυχίας.
 • Αμέτρητες εφαρμογές για διεξαγωγή on-line διαγωνισμάτων, ενδιάμεσων προόδων, σύντομων τεστ αξιολόγησης, homework, τεστ εμπέδωσης γνώσεων, εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων.
 • Αυτοματοποιημένη εξαγωγή αποτελεσμάτων και έκδοση πιστοποιητικών επιτυχούς εξέτασης.

Προηγμένες λειτουργίες & δυνατότητες

Τράπεζα Ερωτήσεων

 • Οργάνωση τράπεζας ερωτήσεων ανά εκπαιδευτικό αντικείμενο
 • Αντιστοίχιση ερωτήσεων στην ακαδημαϊκή διάρθρωση κάθε εκπαιδευτικού αντικειμένου (κεφάλαια – ενότητες)
 • Εναλλακτικοί τύποι ερωτήσεων:
  • Πολλαπλής επιλογής
  • Σωστού/λάθους
  • Συμπλήρωσης κενού
  • Αντιστοίχισης
  • Πολλαπλών σωστών απαντήσεων
  • Συγγραφής σύντομου κειμένου
 • Διαχείριση και ενσωμάτωση οποιασδήποτε μορφής πληροφορίας (κείμενο, γραφικό, ήχο, βίντεο, μαθηματικές εξισώσεις) είτε στην εκφώνηση είτε στις δυνητικές απαντήσεις των ερωτήσεων.
 • Ανακάτεμα (shuffle) πιθανών απαντήσεων
 • Δυνατότητα παροχής βοήθειας (hint)
 • Ορισμός βαθμός δυσκολίας
 • Ορισμός μεταβλητής βαρύτητας στη συνολική αξιολόγησης ανά ερώτηση
 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης κειμένων ανατροφοδότησης (feedback) κατόπιν σωστής ή λάθους απάντησης.
 • Διαθέσιμος χρόνος ανά ερώτηση
 • Δυνατότητα επεξεργασίας της τράπεζας ερωτήσεων από πολλαπλούς χρήστες
 • Μαζική εισαγωγή και επεξεργασία ερωτήσεων

Μοντελοποίηση Τεστ

 • Δημιουργία πρότυπων μοντέλων αξιολόγησης
 • Δυνατότητα παραγωγής στατικών με δυναμική επιλογή ερωτήσεων με κανόνες από τη τράπεζα ερωτήσεων του συστήματος
 • Δυνατότητα παραγωγής δυναμικών τεστ με δυναμική επιλογή ερωτήσεων από τη τράπεζα ερωτήσεων του συστήματος κατά την ώρα της εκτέλεσής τους από το χρήστη
 • Ορισμός παραμέτρων όπως:
  • Αριθμός ερωτήσεων
  • Ποσοστό επιτυχίας
  • Μέγιστος χρόνος Διεξαγωγής
  • Υποχρεωτική απάντηση στο σύνολο των ερωτήσεων
  • Ανακάτεμα ή σειριακή εμφάνιση ερωτήσεων
 • Επιλογή εμφάνισης αποτελεσμάτων με την ολοκλήρωση του τεστ ή όχι
 • Επιλογή δημιουργίας βεβαίωσης επιτυχίας σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης του τεστ
 • Αναλυτική καταγραφή των αποτελεσμάτων ανά χρήστη
 • Αποθήκευση snapshots των δυναμικών τεστ για κάθε χρήστη
 • Δυνατότητα Review στις απαντήσεις ενός τεστ

Διεξαγωγή εξετάσεων

 • Χρονικός προγραμματισμός εξετάσεων σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα
 • Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου διεξαγωγής κάθε εξέτασης
 • Διαχείριση χρηστών και απόδοση συμμετοχής σε εξέταση μεμονωμένα ή ανά τμήμα
 • Status για εξοφλημένες/ανεξόφλητες συμμετοχές σε περίπτωση συμμετοχής σε εξετάσεις κατόπιν πληρωμής
 • Μηχανισμός FailOver της ώρα διεξαγωγής των εξετάσεων. Αυτόματο recovery στο προηγούμενο status σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης στο internet κατά την ώρα διεξαγωγής μιας εξέτασης
 • Αναλυτικά στατιστικά συμμετοχής σε εξετάσεις
 • Χρήσιμα στατιστικά για τους χρήστες, τα τεστ και την κάθε μία ερώτηση της τράπεζας ερωτήσεων για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων

Τεχνολογίες ανάπτυξης

Η πλατφόρμα MELO / Assessment Manager έχει αναπτυχθεί εξ΄ ολοκλήρου σε τεχνολογίες Microsoft, σε framework .ΝΕΤ 4.5 και σύστημα βάσης δεδομένων σε Microsoft SQL Server. Ο σχεδιασμός του συστήματος διεπαφής (user Interface) ακολουθεί τις αρχές του responsive design για εύκολη και γρήγορη χρήση από οποιαδήποτε συσκευή (pc, laptop, tablet ή smart phone). Επίσης για την ανάπτυξη του συστήματος χρησιμοποιήθηκαν:

 • Τεχνολογίες αιχμής αναφορικά με το σχεδιασμό και λειτουργία της βάσης δεδομένων για υψηλή απόδοση σε απαιτητικές υλοποιήσεις.
 • Εξελιγμένες τεχνικές κρυπτογράφησης κρίσιμων δεδομένων, που εξασφαλίζουν την απόλυτα ασφαλή λειτουργία του συστήματος.
 • Πρακτικές βελτιστοποίησης της ταχύτητας ανάκτησης και παρουσίασης των πληροφοριών της βάσης δεδομένων του συστήματος.
 • Πλήρης υποστήριξη για λειτουργία κάτω από πρωτόκολλα ασφαλείας SSL (Secure Sockets Layer).

Επικοινωνήστε μαζί μας και ένας έμπειρος σύμβουλός μας θα σας καθοδηγήσει για το πώς μπορείτε να επαναπροσδιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο αξιολογείτε σπουδαστές ή/και προσωπικό μετατρέποντας την τεχνολογική υπεροχή της πλατφόρμας MELO / Assessment Manager, σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον εκπαιδευτικό οργανισμό ή την επιχείρησή σας.