Κατασκευή ιστοσελίδας για το 2ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας & Επιστήμης


Project Organization

Οργανωτική Επιτροπή Μαθητικού Συνεδρίου Έρευνας & Επιστήμης

Project Target

Οργανωτική Επιτροπή Μαθητικού Συνεδρίου Έρευνας & Επιστήμης

Project Technologies

MELO - Content Optimizer CMS

Completion Date

Φεβρουάριος 2018

Url(s)

http://www.scrs.edu.gr