Κατασκευή ιστοσελίδας για το 2ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας & Επιστήμης


Φορέας Έργου

Οργανωτική Επιτροπή Μαθητικού Συνεδρίου Έρευνας & Επιστήμης

Αντικείμενο Έργου

Κατασκευή ιστοσελίδας για την προβολή του 2ου Μαθητικού Συνεδρίου Έρευνας & Επιστήμης. 

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Φεβρουάριος 2018

Url(s)

http://www.scrs.edu.gr