Πλατφόρμα e-learning για ασφαλιστική εταιρεία - Life Plan


Project Organization

Life Plan Insurance Services

Project Target

Life Plan Insurance Services

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Completion Date

Νοέμβριος 2018

Url(s)

https://learn.lifeplan.gr