Πλατφόρμα e-learning για ασφαλιστική εταιρεία - Life Plan


Φορέας Έργου

Life Plan Insurance Services

Αντικείμενο Έργου

Πλατφόρμα e-learning για στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς. 

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Νοέμβριος 2018

Url(s)

https://learn.lifeplan.gr