Πλατφόρμα e-learning για ασφαλιστική εταιρεία - Smart Insurance


Project Organization

Smart Insurance Agency

Project Target

Smart Insurance Agency

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Completion Date

Νοέμβριος 2018

Url(s)

https://training.smartinsurance.gr