Πλατφόρμα e-learning για ασφαλιστική εταιρεία - Smart Insurance


Φορέας Έργου

Smart Insurance Agency

Αντικείμενο Έργου

Πλατφόρμα e-learning για στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς. 

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Νοέμβριος 2018

Url(s)

https://training.smartinsurance.gr