Κατασκευή πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο


Project Organization

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Ιστορική έρευνα, Διδακτική & Νέες Τεχνολογίες"

Project Target

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Ιστορική έρευνα, Διδακτική & Νέες Τεχνολογίες"

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Completion Date

Φεβρουάριος 2015

Url(s)

http://ionio.digitalschool.gr