Κατασκευή πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο


Φορέας Έργου

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Ιστορική έρευνα, Διδακτική & Νέες Τεχνολογίες"

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-Learning) για τους σπουδαστές του μεταπτυχιακού προγράμματος "Ιστορική έρευνα, Διδακτική & Νέες Τεχνολογίες".

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Φεβρουάριος 2015

Url(s)

http://ionio.digitalschool.gr