Κατασκευή πλατφόρμας HELPE e-Learning


Project Organization

Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.

Project Target

Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Completion Date

Ιανουάριος 2015

Url(s)

http://helpe.digitalschool.gr