Κατασκευή πλατφόρμας HELPE e-Learning


Φορέας Έργου

Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-Learning) για τη ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση στις ξένες γλώσσες στα στελέχη της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιανουάριος 2015

Url(s)

http://helpe.digitalschool.gr