Ανάπτυξη εφαρμογής κινητού mobile app για το Ξενοδοχείο Θέρμιος Απόλλων


Project Organization

Ξενοδοχείο Θέρμιος Απόλλων

Project Target

Ξενοδοχείο Θέρμιος Απόλλων

Project Technologies

Cross-Platform Apps Development Tools

Completion Date

Οκτώβριος 2014

Url(s)

https://itunes.apple.com/us/app/thermios-apollon/id941708329
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.rdc.distribution.ThermiosApollon