Ανάπτυξη εφαρμογής κινητού mobile app για το Ξενοδοχείο Θέρμιος Απόλλων


Φορέας Έργου

Ξενοδοχείο Θέρμιος Απόλλων

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη mobile εφαρμογής για την υποστήριξη λειτουργίας του Ξενοδοχείου Θέρμιος Απόλλων. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου, την περιοχή του Θέρμου, τα δρομολόγια ΜΜΜ της περιοχής, προτάσεις εκδρομών και πιθανούς τρόπους πρόσβασης στο ξενοδοχείο. Διαθέσιμη σε πλατφόρμες iOS & Android.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Cross-Platform Apps Development Tools

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Οκτώβριος 2014

Url(s)

https://itunes.apple.com/us/app/thermios-apollon/id941708329
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.rdc.distribution.ThermiosApollon