Ανάπτυξη εφαρμογής mobile app για το Λογιστικό Γραφείο Πράξις


Project Organization

Λογιστικό Γραφείο Praxis

Project Target

Λογιστικό Γραφείο Praxis

Project Technologies

Cross-Platform Apps Development Tools

Completion Date

Ιούλιος 2015

Url(s)

https://itunes.apple.com/us/app/epraxis/id1054395896
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.rdc.distribution.ePraxis