Ανάπτυξη εφαρμογής mobile app για το Λογιστικό Γραφείο Πράξις


Φορέας Έργου

Λογιστικό Γραφείο Praxis

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη mobile εφαρμογής για τη μηχανογραφική υποστήριξη των πελατών του λογιστικού γραφείου e-Praxis. Περιλαμβάνει διαρκή ενημέρωση με χρηματοοικονομικά και λογιστικά δεδομένα που αντλούνται σε πραγματικό χρόνο εντός του app από το λογιστικό ERP σύστημα του γραφείου. Διαθέσιμη σε πλατφόρμες iOS & Android.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Cross-Platform Apps Development Tools

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιούλιος 2015

Url(s)

https://itunes.apple.com/us/app/epraxis/id1054395896
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.rdc.distribution.ePraxis