дигитален маркетинг

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

мейл маркетинг

Проектиране, подготовка и провеждане на имейл маркетинг рекламни кампании.

SMS УПОТРЕБА

Рентабилно SMS маркетинг кампании с изненадващи резултати.

GOOGLE ADWORDS

Дизайн & мониторинг на рекламни кампании на всички от Google Adwords канали.

YOUTUBE ПРОМОЦИЯ

Видео клипове производство и кампании мониторинг на YouTube.

FACEBOOK Обяви

Пълното използване на невероятен потенциал на Facebook с добре насочени рекламни кампании.

"Content is King but
engagement is Queen,
and the lady rules
the house!"

Mari Smith