Κατασκευή ιστοσελίδας για τον ΕΛΚΕ του ΟΠΑ


Project Organization

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών - ΕΛΚΕ ΟΠΑ

Project Target

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών - ΕΛΚΕ ΟΠΑ

Project Technologies

MELO - Content Optimizer CMS

Completion Date

Ιανουάριος 2017

Url(s)

http://rc.aueb.gr/


View the case study