Κατασκευή ιστοσελίδας για τον ΕΛΚΕ του ΟΠΑ


Φορέας Έργου

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών - ΕΛΚΕ ΟΠΑ

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη δικτυακού τόπου για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Περιλαμβάνεται εφαρμογή για τις ανάγκες ψηφιακής παρακολούθησης των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών (e-Committee)

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιανουάριος 2017

Url(s)

http://rc.aueb.gr/


Δείτε το case study