Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας time2learn e-Learning


Project Organization

Learn-e-pedia A.E. - Όμιλος ANT1

Project Target

Learn-e-pedia A.E. - Όμιλος ANT1

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Content Optimizer CMS

Completion Date

Ιανουάριος 2014

Url(s)

http://www.time2learn.gr