Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας time2learn e-Learning


Φορέας Έργου

Learn-e-pedia A.E. - Όμιλος ANT1

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας σύγχρονης & ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-Learning) για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιανουάριος 2014

Url(s)

http://www.time2learn.gr