Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας ψηφιακής εκπαίδευσης e-Campus


Project Organization

Εκπαιδευτικός οργανισμός K2 Campus

Project Target

Εκπαιδευτικός οργανισμός K2 Campus

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Completion Date

Φεβρουάριος 2014

Url(s)

http://www.e-campus.gr