Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας ψηφιακής εκπαίδευσης e-Campus


Φορέας Έργου

Εκπαιδευτικός οργανισμός K2 Campus

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας σύγχρονης & ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-Learning) για κέντρο δια βίου μάθησης ενηλίκων.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Φεβρουάριος 2014

Url(s)

http://www.e-campus.gr