Κατασκευή πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης IEK OMIROS e-Learning


Project Organization

ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ

Project Target

ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Completion Date

Ιανουάριος 2016

Url(s)

http://e-school.omiros.gr