Κατασκευή πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης IEK OMIROS e-Learning


Φορέας Έργου

ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας σύγχρονης & ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-Learning) για Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιανουάριος 2016

Url(s)

http://e-school.omiros.gr