Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας e-Learning Aegean College


Project Organization

AEGEAN College

Project Target

AEGEAN College

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - School Dashboard

Completion Date

Ιανουάριος 2016

Url(s)

http://e-college.aegeancollege.gr