Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας e-Learning Aegean College


Φορέας Έργου

AEGEAN College

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας σύγχρονης & ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-Learning) για Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης - Κολλέγιο.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - School Dashboard

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιανουάριος 2016

Url(s)

http://e-college.aegeancollege.gr